Στο πλαίσιο του έργου: «Durecobel, Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων» έγινε ανάπτυξη πρωτοτύπων σε ημιβιομηχανική κλίμακα δομικών στοιχείων τύπου:

  • Πλάκας δαπεδόστρωσηςκαι κυβόλιθου με υποκατάσταση των φυσικών αδρανών από αδρανή προερχόμενα από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
  • Τεχνητού δομικού λίθου φέρον ή διακοσμητικού με πρώτες ύλες αποκλειστικά, παιπάλη και ΑΕΚΚ. Τα ΑΕΚΚ που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από ανακυκλωμένα κεραμίδια, ανακυκλωμένο σκυρόδεμα, κυβόλιθους, πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα, κεραμικά πλακίδια τοίχου, τούβλα και επιχρίσματα.
  • Θερμομονωτικής πλάκας για ταράτσες με πρώτες ύλες παιπάλη, τσιμέντο και ΑΕΚΚ, προερχόμενα από ανακυκλωμένα τούβλα/κεραμίδια και πλακάκια.
  • Ελαφροβαρές δομικού στοιχείου με χρήση παιπάλης, τσιμέντου, υδρασβέστου και παραγόντων διόγκωσης.

Επίσης έγινε ανάπτυξη πρωτοτύπου σε ημιβιομηχανική κλίμακα για παραγωγή κονιάματος υποστρωμάτων δαπέδων με πρώτες ύλες αποκλειστικά, παιπάλη, τσιμέντο και ΑΕΚΚ.

Κατεβάστε το pdf με τα αποτελέσματα του έργου εδώ