Φορέας 1 - Συντονιστής

Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας & Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική», Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλετάκης Μιχάλης, Τηλ.: 2821037616, Fax: 2821069554, email: galetaki@mred.tuc.gr

Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, 73 100, Χανιά.

Ιστοσελίδα: www.mred.tuc.gr/3012.html 

 

Φορέας 2 

Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων και αποκατάστασης εδαφών», Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Τηλ.: 2821037686, Fax: 2821069554, email: komni@mred.tuc.gr

Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι, 73 100, Χανιά.

Ιστοσελίδα: www.mred.tuc.gr/3020.html 

 

Φορέας 3

Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και κονιαμάτων, «Φινομπετόν»

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χανιωτάκης Παύλος, Τηλ.: 2821027000, Fax: 2821027340, email: info@finobeton.gr

Διεύθυνση: Πυθαγόρα 16, Περιοχή Δικαστηρίων, 73 100, Χανιά.

Ιστοσελίδα: www.finobeton.gr

 

Φορέας 4 

Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου, «Τεχνομπετόν»

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κουτσαρδάκης Χρήστος, Τηλ.: 2461045555, Fax: 2461045556, email: info@tehnobeton.gr

Διεύθυνση: 7ο χλμ. Εθνικής οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας, 50100, Κοζάνη.

Ιστοσελίδα: www.tehnobeton.gr