Στα πλαίσια της ημερίδας «Πολυτεχνείο Κρήτης Από την Έρευνα στην Πράξη», Χανιά 12 Δεκεμβρίου 2014 έγινε παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου: DURECOBEL - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων. 

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Πολυτεχνείο Κρήτης: από την Έρευνα στην Πράξη», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 έως 21:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ).

Δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα Χανιώτικα νέα, Χανιά 17 Ιουνίου 2014. 

Δυνατή και στην Κρήτη είναι η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.