4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη δόμηση" - Παράταση υποβολής περιλήψεων
 
Το Συνέδριο έλαβε χώρα για τέταρτη συνεχόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Ιουνίου 2015, μετά την επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων το Νοέμβριο 2005, τον Ιούνιο 2009 και το Σεπτέμβριο 2012.
 
Στο φετινό Συνέδριο συμμετέχουν ως εισηγητές, εκτός των Ελλήνων και διακεκριμένοι επιστήμονες από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς.

Στις ενότητες του Συνεδρίου θα αναλυθούν επιστημονικά θέματα σχετικά με:

  • Ελληνικά Βιομηχανικά Παραπροϊόντα
  • Παραγωγή - Διαχείρηση- Νομοθετικά πλαίσια - Διεθνής Εμπειρία
  • Έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση τους στη Δόμηση
  • Εφαρμογές-Κριτήρια Επιλογής
  • Κανονισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές
  • Οικονομικο-τεχνική προσέγγιση και Περιβαλλοντικές    διαστάσεις (Ανάλυση κύκλου ζωής και κόστους)
 
Οι φορείς του προγράμματος Durecobel - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων συμμετείχαν με 2 επιστημονικές εργασίες