Η Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας & Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, η Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, η Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και Κονιαμάτων, «Φινομπετόν» και η Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και Προϊόντων Τσιμέντου, «Τεχνομπετόν», διοργάνωσαν με επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων», την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στις 18:00-21:30 στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα Χανιά.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «DURECOBEL- Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων». 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα και την πρόσκληση της ημερίδας θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

Πρόγραμμα Ημερίδας  -  Πρόσκληση