Συμμετοχή και παρουσίαση εργασίας στο 4ο Διεθνές συνέδριο:

Industrial and Hazardous Waste Management, Χανιά 2-5 Σεπτεμβρίου 2014.

Στις ενότητές του συνεδρίου θα αναλυθούν ιδιαίτερα θέματα σχετικά με τη διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων (κανονισμοί, νομοθεσία, πρακτικές διαχείρισης, παραγωγή, ελαχιστοποίηση, ανακύκλωση και διάθεση), εκτίμηση κινδύνου, τοξικές ενώσεις στην τροφική αλυσίδα. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hwm1.tuc.gr